top of page
MTP: Programs

KẾ HOẠCH VẬN TẢI ĐÔ THỊ (MTP)

Hiện đã có Kế hoạch Giao thông Đô thị Tầm xa "REIMAGINED MOVE 2040"!

Kế hoạch giao thông đô thị tầm xa (MTP) của WAMPO có tác động trực tiếp đến hệ thống giao thông địa phương, bao gồm đường, cầu, đường dành cho xe đạp, phương tiện công cộng, v.v. Vui lòng dành chút thời gian để khám phá hệ thống giao thông mới của chúng tôi.Chuỗi video được hình dung lại, cũng như kế hoạch cuối cùng, bản tóm tắt điều hành và các phụ lục kỹ thuật liên quan của chúng tôi.  

Lea el Resume ejecutivo en español haciendo clicAQUI.

Đọc bánh quy tắt điều chỉnh bằng tiếng Tây Ban Nha bằng cách nhấp vàoỞ đây.

Xem thông tin về MTP mới

MTP 2050 Small Logo White Bkgd.jpg
MTP: Projects

FEDERAL PERFORMANCES

TECHNICAL APPENDICES

Want more detail?  “The REIMAGINED MOVE 2040  long-range transportation plan technical appendices take a deeper dive into particular topical areas, including different modes of transportation. For more information, click on the below topic of interest.   

WAMPO_EmailIcons_Planning Factors.png

PLANNING FACTORS

WAMPO_EmailIcons_Public Engagement_edited.jpg

PUBLIC ENGAGEMENT

WAMPO_EmailIcons_System Performance.png

SYSTEM PERFORMANCE

WAMPO_EmailIcons_Bicycle Pedestrian_edited.png

BICYCLE & PEDESTRIAN

WAMPO_EmailIcons_Transit Paratransit.png

TRANSIT AND PARATRANSIT

WAMPO_EmailIcons_Regional Freight.png

REGIONAL FREIGHT

WAMPO_EmailIcons_The Project List.png

THE PROJECT
LIST

MTP: List
Untitled.jpg

TRAVEL DEMAND MODEL

WAMPO_EmailIcons_Regional Finance.png

REGIONAL FINANCE

WAMPO_EmailIcons_Environment.png

ENVIRONMENT

WAMPO_EmailIcons_Environmental Justice.p

ENVIRONMENTAL
JUSTICE

WAMPO_EmailIcons_Technology.png

TECHNOLOGY &
THE FUTURE

Digital Work Life

AMENDMENT
PROCEDURES

OTHER MTP RESOURCES

Research & Engagement Documents & Summaries

bottom of page